Produkter och Lösningar

I över 55 år har Moogs produkter använts för några av världens mest krävande Motion Control-applikationer. När nya tillämpningar utvecklas arbetar vårt utvecklingsteam tillsammans med kunden. En del produkter är skräddarsydda och kommer endast användas en gång. Andra applikationer/produkter blir standardutrustning i maskiner som används inom många olika branscher. xDessa produkter är sk. state-of-the-art och förbättras kontinuerligt med den senaste tekniken.

Beroende på maskinen, omgivningen och budgeten kan Motion Control-lösningen vara hydraulisk, elektrisk eller en kombination av båda. Det här teknikneutrala kunnandet ger dig som kund bästa möjliga systemlösning.

Moog fortsätter att utöka och förbättra produktsortimentet för att säkerställa flexibilitet. Aktuella produkt- och systeminitiativ inkluderar:

  • Förbättrade kommunikationsgränssnitt
  • Produkter med inbyggd intelligens och programvara
  • Ökning av total systemintegration
  • Minskning av energiförbrukning
  • Förbättring av användbarhet och enkel hantering

Moog kommer att utveckla sin design och tillverkning av lösningar/produkter för Motion Control, för krävande industriella tillämpningar.

Litteratur

Sök bland Moogs litteratur för att hitta mer information om företagets produkter och lösningar.