Marknad och Kompetens

Integrerade system

Moog hanterar stora system och vi är kända för att utveckla, och leverera högkvalitativa Motion Control-lösningar till de krävande tillämpningarna.

Fullständig integration kräver ett omfattande samarbete mellan Moog och kunden. I många fall samverkar våra ingenjörer nära med kundens utvecklingsteam. De förstår de tekniska utmaningarna och hittar innovativa lösningar som uppfyller viktiga systemkrav t.ex. driftssäkerhet, vikt och kostnad. Vi är skickliga på att utveckla systemlösningar och kan förstärka våra kunders interna resurser.

Avancerad teknik

Vi har utvecklingsprojekt på gång. Det handlar bl.a. om innovativa Motion Control-lösningar som används i rymdfarkoster, flygplan, läkemedelsindustrin och industriella maskiner. Under förra året spenderade vi över 100 miljoner dollar på forsknings- och utvecklingsprojekt för att behålla vår position som världsledande inom Motion Control.

Vi gör även strategiska förvärv av mindre, växande företag som bidrar med banbrytande teknologier. Detta hjälper oss att kontinuerligt stärka vår befintliga kompetens med nya idéer, nya perspektiv och en avancerad teknik- och lösningsportfölj.

Hög prestanda och extrema miljöer

Från långt ute i rymden till längst ner under havets botten – Moogs Motion Control-lösningar är valet för dem vars projekt testar gränserna för dagens tekniska lösningar.

Moogs system används i många olika tuffa miljöer. De är utvecklade för att klara av extrema temperaturer, kraftiga stötar, konstanta vibrationer och ett stort antal andra faktorer. Maskinbyggare, ingenjörer och slutanvändare runt om i världen förlitar sig på Moog när det inte får gå fel.

Kompetens – Översikt

I vår broschyr “Industrial Capabilties Overview” finner du information om vår kompetens och vad vi kan göra för er.